โรงเรียนบ้านหัวดอย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเข้าใจลดโรคภัยจากขยะในรั้วโรงเรียนบ้านหัวดอย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาโรคภัยจากขยะ และมีวิธีการกำจัดแยกขยะได้ถูกต้อง ให้กับนักเรียน ชั้นป.4-ม.3 โดยคณะวิทยากรจากองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ เมื่อ 20-21 ส.ค.2560
           ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนพักนอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสพฐ.เยี่ยมชมสภาพบริบทและความเป็นอยู่ของนักเรียนหอพักนอนร่มสัก ของโรงเรียนผาขวางวิทยา เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนจัดทำแนวทางเพื่อปรับปรุงคู่มือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนพักนอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชร.เขต 1 และ นายสุรเจต ปาลี ผอ.โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครูคอยให้การต้อนรับ
 


          

 


ฉบับที่ 1266 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 442496 ครั้ง Your IP Address is 54.225.41.203
          โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการที่ผ่านการประเมินคงสภาพและขอรับตราพระราชทาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
 


          

 
          โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ ประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและจากโรงเรียนเครือข่ายทำให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการลุล่วงไปได้ด้วยดี
           คณะครูโรงเรียนห้วยพลูพิทยานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 (ส่วนภูมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
พิธีเปิดงานข๋วงผะหญ๋าเฮียนฮู้สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่21 กระบวนการ PLC ผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโครงงานคุณธรรม โดยมีนายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนพิเศษและแต่ละกลุ่มโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการตลอดจนโครงงานคุณธรรม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว–ดอยฮาง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิทย์ วิชาคำ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย และคณะ ในการออกนิเทศ ติดตาม โครงการอบรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช่วงชั้น ๑ ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมจัดหลักสูตรการสอนอาชีพระยะสั้น (Work Experience) ให้แก่นักเรียน ม.3 ในช่วงปิดภาคเรียน 2560 ณ ห้องพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1พร้อมคณะต้อนรับคณะกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติการเป็นเลิศรอบที่ 2 นำโดย นายจรัส ลำทา ผอ.โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ประธานกรรม นายสังวาร เอ็บมูล ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 และนางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยมีนางคนอง เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเกษร จินโน และด.ญ มะลิ นำชัย นำเสนอผลการดำเนินงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
คณะผู้บริหารในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพท. ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งสอบขึ้นบัญชีว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ประทับใจ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลรร.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน จังหวัดเชียงราย ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีนายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.และดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ ศธภ.16 เป็นวิทยากร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพท.รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี (CRRU youth leaque)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนม.3 ในพื้นที่จ.เชียงราย โดยจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการที่ผ่านการประเมินคงสภาพและขอรับตราพระราชทาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/129 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า