โรงเรียนบ้านหัวดอย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเข้าใจลดโรคภัยจากขยะในรั้วโรงเรียนบ้านหัวดอย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาโรคภัยจากขยะ และมีวิธีการกำจัดแยกขยะได้ถูกต้อง ให้กับนักเรียน ชั้นป.4-ม.3 โดยคณะวิทยากรจากองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ เมื่อ 20-21 ส.ค.2560
           ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนพักนอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสพฐ.เยี่ยมชมสภาพบริบทและความเป็นอยู่ของนักเรียนหอพักนอนร่มสัก ของโรงเรียนผาขวางวิทยา เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนจัดทำแนวทางเพื่อปรับปรุงคู่มือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนพักนอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชร.เขต 1 และ นายสุรเจต ปาลี ผอ.โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครูคอยให้การต้อนรับ
 


          

 


ฉบับที่ 1266 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน
จำนวนผู้ชม 456113 ครั้ง Your IP Address is 54.158.214.111
          โรงเรียนห้วยพลูพิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการที่ผ่านการประเมินคงสภาพและขอรับตราพระราชทาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
 


          

 
          โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ ประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและจากโรงเรียนเครือข่ายทำให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการลุล่วงไปได้ด้วยดี
           คณะครูโรงเรียนห้วยพลูพิทยานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 (ส่วนภูมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศธจ.เชียงรายเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ระหว่าง 18-24 พ.ย.60 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ ติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย มีนายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย และคณะครูให้การต้อนรับ (Lala Chic /ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
นายกิตติชัย เมืองมา ว่าที่ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากทีมงานคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านจะคือ ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 พร้อมด้วย ศน.พิมพา ตามี่ และ ศน.เพ็ญศรี เตชนันท์ ตรวจเยี่ยมนิเทศการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 และรับคำแนะนำในการการจัดสถานศึกษาให้มีความพร้อมในกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารานในด้านต่างๆ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ จันต๊ะนา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเทศบาลตำบลเมืองชุม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ หนองไม้มันปลา หมู่ 3 บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
นายเรียบ นราดิศร อดีตผวจ.ลำพูน ประธานพิธีฌาปนกิจศพ นายยูจวน ทองวัฒนานนท์ อายุ 74 ปี อดีตผช.ผอ.ปจ.เชียงราย มีนายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี ณ สุสานเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย (ไมตรี วงศ์เมือง/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะข้าราชการครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจ็ดยอด มีนายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/130 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า