คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี โดยมี พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
           นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
 


          

 


ฉบับที่ 1246 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 437872 ครั้ง Your IP Address is 54.144.36.228
          นายวิเชีบร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองปฏิบัติราชการแทนประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงบจัดสรรอื่นๆของกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ ห้องประชุม 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
 


          

 
          นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๓๐๔๓/๓๐๘๗ ลว. ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ ของ หน่วยงาน สถาบันและสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสมนั้น โดยได้ความอนุเคราะห์ กล้าไม้จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แม่ยาว – ห้วยแม่ซ้าย และ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว-ห้วยแม่ซ้าย จำนวน ๑๒๐ กล้า....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.
           นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมตาม หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๓๐๔๓/๓๔๑๑ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ หน่วยงาน เพื่อให้ประชาบนได้น้อม รำลึกถึง พระองค์ ในวันที่ ๑๒ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
นายวิเชีบร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองปฏิบัติราชการแทนประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงบจัดสรรอื่นๆของกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ ห้องประชุม 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการตรวจ ขั้น 5 ผบ.ลส.สามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มป่าซาง ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
นายวิวรรธนพงษ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล (1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์)ณ รร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
คณะครูรร.อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) นำดอกไม้จันทน์ซึ่งคณะครู นักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งมอบต่อสพป.เชียงราย เขต1 ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผอ.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศึกษาธิการ จัดประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนสีนติราษฎร์วิทยาลัย กทม. มีเจ้าหน้าที่จาก สพท. และสนง.ศธจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและสถานศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ รร.คริสเตียนไพศาลศาสตร์ มีคณะผู้บริหาร ภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีนายอนุพงค์ ปรีชาพงค์มิตร ผอ.รร.คริสเตียนไพศาลศาสตร์ นำคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดห้วยปลากั้ง คณะครูและนักเรียนบ้านท่าสายได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ฝึกสมาธิ และรับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของสพฐ. และสพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้บริหารโรงเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
นายดำเนิน บาลสุข ผอ.รร.บ้านทุ่งหลวง ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย นำคณะครู นักเรียน จัดทำดอกดารารัตน์ เพื่อส่งมอบสพป.เชียงราย เขต 1 รายงานอ.เมืองเชียงรายต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/126 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า