@@@ อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 @@@ อบรม PLC วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ เอกโอชา ประกอบด้วย รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บุคลากรในสพป.เชียงราย เขต 1 และคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC รวม 75 คน @@@ อบรม PLC วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน รวม 210 คน @@@

PLC ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สู่สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
 

ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท 1-2 มิ.ย.2560
1มิย.PLCบุคลากรสพท./2 มิย. PLCครู-ผบห
               โดยมีนายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) และคณะ ทำหน้าที่วิทยากรหลักทั้ง 2 วัน ทั้งนี้ กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ของสพป.เชียงราย เขต 1 มีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนขบวนการ PLC สู่สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นั้นจัด ณ สวนอาหารเอกโอชา โดยจะเป็นผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะทำงาน PLC ที่ทำหน้าที่อยู่ในสำนักงานทุกคน ส่วนวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นั้น จัด ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นคณะผู้บริหารและครุวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1
          นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพท. รักษาราชการในตำแหน่งผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมพิจารณาตรวจสอบแบบติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดยนางอังคณา สุขเสวี ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ณ ห้องพวงทอง
           นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาของรร.บ้านป่าสักไก่ จัดกิจกรรมGood bye party นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานยาง สิงค์โปร์ โดยมี นายปริญญา ณ วันจันทร์ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดมาตั้งแต่วันที่วันที่9-19พ.ค2560 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานยางประเทศสิงคโปร์ร่วมกับYMCA. เชียงราย-เชียงใหม่ซึ่งได้มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวประเทศสิงค์โปรกับประเทศไทย โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนานยาง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน20คน ซึ่งมีการพักอาศัยกับบ้านโฮสต์ที่เป็นตัวแทนครูและผู้ปกครองของโรงเรียน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีๆของนักเรียนที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีความสุข. (เกษณี-ปชส.รร.บ้านป่าสักไก่)
 


          ....@@ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดเจ็ดยอด และพระราชทานเพลิง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ สุสานเด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย @@ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สำหรับนร.ป.1-ป.6 รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2560 ณ สระว่ายน้ำรร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด @@ อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำภาษาอังกฤษในการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Languge Teaching: CLT) ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย รร.บ้านสันโค้งฯ @@ ประชุมลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ดครงการคืนครูให้นักเรียน) วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพวงทอง @@ เชิญชวนสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง ทุกโรงเรียนนำส่งสพป.เชียงราย เขต 1 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 @@ ....

 


ฉบับที่ 1209 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 436007 ครั้ง Your IP Address is 54.162.136.26
          นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะร่วมรดน้ำศพ เคารพศพและวางพวงหรีดไว้อาลัย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อดีตประธานอกคศ. กพท. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการโรคหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัดเจ็ดยอด โดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 31 พ.ค. 2560 ณ สุสานเด่นห้า เวลา 14.00 น.
 


          

 
          นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายขรรค์ชัย ชุ่มสา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจสอบการดำเนินการซ่อม บำรุง พัฒนาค่ายลูกเสือดอนมูล อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อยกระดับอาคารสถานที่ให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
           นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดอบรมขยายผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้กับข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะร่วมรดน้ำศพ เคารพศพและวางพวงหรีดไว้อาลัย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อดีตประธานอกคศ. กพท. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการโรคหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัดเจ็ดยอด โดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 31 พ.ค. 2560 ณ สุสานเด่นห้า เวลา 14.00 น.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบปะพร้อมแนะนำทิศทางและการทำหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องพวงแสด2 มีนายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพท.รักษาราชการในตำแหน่งผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 1 นำโดยดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
มล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการ Boot Camp และโรงเรียนแม่เหล็กในจ.เชียงราย มีนายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมทีมผู้บริหารการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมพร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม mini english program ในสถานศึกษาต่างๆ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สพป.เชียงราย เขต 1-4 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย (ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงทอง โดยจัดประชุม 2 วัน คือ 18-19 พฤษภาคม 2560 เพื่อโรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและประมวลผลข้อมูลประจำปี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านจะคือ ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงค์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ศน.พิมพา ตามี่ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมวันแรกของสถานศึกษา พร้อมกับการประเมินบุคลากรตำแหน่งพนักงานราชการ และได้ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายสพฐ. (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมคณะพุทธศาสนิกชน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้ร่วมกันจัดโรงทาน สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย ในทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันธรรมสวณะมาอย่างต่อเนื่อง มีข้าราชการครูร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดค่ายเพิ่มเวลารู้ "สันทนาการการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21" ณ รร.บ้านหัวดอย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ (โครงการคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) ในวันที่ ๖และ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้ นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. ชร. เขต ๑ และคณะครู ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องแกรนด์รูม โรงแรมอินน์คำ จังหวัดเชียงราย…ครูเก๋ง/ ภาพ..จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ../ข่าว...
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/122 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า