[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :hp3school

นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันอังคารที่18กรกฎาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯนำขันด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

คณะนักศศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายวิเชีบร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองปฏิบัติราชการแทนประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด เพื่อปรึกษาหารือการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Jumbornschoo

โรงเรียนบ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการนำของนายจุมพล ปริตโตทกผู้อำนวยการ ได้นำคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ ศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา มอบหมายให้ นายธีรภัทร มาลาวิลาศ รักษาการในตำแหน่ง พร้อมคณะครูให้การต้อนรั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :anbhsshool

วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักเรียนทุกคน พร้อมกับนายชาญช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Mschool

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น เพื่อรำลึกถึงพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :wkwschool

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล จากคณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2560นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงษ์และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :ts010school

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :dilschool

วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้าดอยงามได้จัดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยนายทองอินทร์ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยงามได้นำคณะครูแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ นำโดย พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนักเรียนร่วมทำความดี สร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านจะคือ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนรักษ์ป่าต้นน้ำและเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันศุกร์ที่7กรกฎาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางมาลินี นันตรัตน์,นางราตรี แสงคำ,นางอารุณ ฟักแก้ว,นางชวนพิศ สักแกแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) และนายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :psnschool

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำเทียนและนำไปถวายวัดในเขตบริการ มีวัดนาเจริญหมู่ 9,วัดป่าซางดอยแก้วหมู่ 16 และวัดป่าซางเหนือหมูู่ 4 โดยแบ่งนักเรียน เป็นหมู่บ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :bantung

นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มโรงเรียนป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นำโดยท่านผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมผู้กำกับลูกเสือนำกองลูกเสือ และ เนตรนารี โรงเรียนผาขวางวิทยาเข้าร่วม ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Prayad

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายอัครวิชช์ มณีจันสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มอบเกียรติบัตรให้กับ นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาล นายจักรพงษ์ แก้ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :pangkhon5701

นายวิวรรธพงษ์ สมจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต 1 นางสาวสุภคณา อภิวงศ์ษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินฯ สพป.เชียงราย เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์......
อ่านข่าวต่อ....