[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามประกาศศูนย์แนะแนวประจำเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อแจ้งนโยบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสมพร สำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ประธานกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดอบรมขยายผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำไปวา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :parsakkai

โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมบุคลากรครูจำนวน 5คนได้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรมT......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :parsakkai

นายปนรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมGood bye party นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานยาง สิงค์โปร์ โดยมี นายปริญญา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :ts010school

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิรุณ แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสายและคณะครู ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :ts010school

ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายพิรุณ แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาย พร้อมคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครู ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงาน และ แ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :psnschool

นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้กล่าวปฐมนิเทศต้อนรับกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายทรงวุฒิ เทพรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดรับมอบอุปกรณ์การเรียนจากชมรมจิตอาสาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.เขต 1 ได้เดินทางขึ้นมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนผาขวางวิทยา ในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอดภัย ใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :bantung

นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจากรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(เมีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว และให้เกีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู รับมอบเครื่องใช้ไฟ เป็นพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว จากนายนิคม เทพบุตร ผอ.แขว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

นายวิวรรธนพงค์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย ศน.พิมพา ตามี่ ได้ตรวจเยี่ยม ด้านอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงค์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย ศน.พิมพา ตามี่ ได้มาตรวจเยี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

พระครูใบฎีกาจำรัส ขันฺติยุตฺโต พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

พระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ความเมตตาประพรมน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งเข้ามาเรียนในพื้นที่สันต้นเปา เป็นปีแรก พ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาร่วมวางหรีดเคารพศพ และ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เอื้อง พุทธิแก้ว อายุ 92 ปี มาร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :santithorn

ชมรมจาว สป.ศธ.เจียงฮาย มาม่วนอกจื่นใจ๋ ปีใหม่เมือง ๒๕๖๐ นำโดย นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูแววดาว รัชนีกร ทำนา เนื่องวาระโอกาศในการได้ไปช่วยราชการ ณโรงเรียนบ้านนางแลใน เมือง เชียงราย และยินดีต้อนรับค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ โดย พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมประชุมวางแผนแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ โดย พันจ่าอากาศเอก พ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูโรงเรียนบ้านจะคือเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและ การส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคืู้อ พันจ่าอากาศเอก พ่ออ่สา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา(ปรั......
อ่านข่าวต่อ....