[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :admin

นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นายกิตติชัย เมืองมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :saranya

รองบุญล้อม โสภาพรม และศน.พวงพร นิลนิยม สพป.เชียงรายเขต 1 เข้ามานิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยหลักเก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :maemorn

.....โรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา -กีฑา กลุ่มโรงเรียนขยายโอก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :wkwschool

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 21 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ได้นำนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา-กีฑา โรงเรียนขายโอกาส สพป เชียงราย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

สำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดการแข่งขันกีฬา -กีฑา นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ในนามหัวหน้าเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :kadeewong047

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ในนามหัวหน้าเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

พ.ต.ท.สมพร เชยบาล สวป.สภอ.เมืองเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) ให้กับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :kadeewong029

นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์หนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ และนายประสงค์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :chonglom

รองบุญล้อม โสภาพรมและ ศน.พวงพร นิลนิยม ได้มานิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง สนับสนุนให้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้นำยุวกาชาด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :saranya

รองบุญล้อม โสภาพรม และศน.พวงพร นิลนิยม สพป.เชียงรายเขต 1 เข้ามานิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :santithorn

นายสมศักดิ์ มาลาวิลาศ (อดีต) ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองประธานชมรม สป.ศธ.เชียงราย พร้อมคณะสมาชิกของชมรมฯ นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง มอบหมายให้ นายจำรัส ฉันทะ รักษาการในตำแหน่งผู้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง มอบหมายให้ นายจำรัส ฉันทะ รักษาการในตำแหน่งผู้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน ให้มีการสอบธรรมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม ทำกระทง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :tyschool

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสด ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

โรงเรียนผาขวางวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ผาขวางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนาย สุรเจต ปาลี ผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :kadeewong047

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :kadeewong047

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เป็นสนามสอบในการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 ประสานงานโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแจ้งนโยบายการศึกษาแนว......
อ่านข่าวต่อ....