[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2560คณะครูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)โดยการนำของคุณครูวันทนีย์ ศุภฐิติพงศ์และคณะได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันศุกร์ที่11สิงหาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ร่วมก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพฤหัสบดีที่ 10สิงหาคม 2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวัน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2560คณะครู นักศึกษาฝึกวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ได้ร่วมกันจัดวันภาษาไทยปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพุธที่26กรกฎาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เป็นประธานพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฎิญาณ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันอังคารที่18กรกฎาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯนำขันด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2560นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงษ์และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันศุกร์ที่7กรกฎาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพุธที่28มิถุนายน2560 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ได้เชิญอาจารย์อโศก ศรีสุวรรณศิลปินนักแต่งนักวาดศืิลปินจังหวัดเชียงรายมาเป็นวิท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันจันทร์ที่26มิถุนายน2560คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันจันทร์ที่26มิถุนายน2560คณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ร่วมกันจัดกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"โดยมีกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันจันทร์ที่19มิถุนายน2560นางศุกรี เทอดธรรมวงศ์และนางจุฑามาศ อภัยโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)นำผู้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพุธที่ 21มิถุนายน2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถมภ์)ให้การต้อนรับศน.พวงพร นิลนิยมและศน.จีราวรรณ ศรีนิล ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560นายทองเดิน เผ่าดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....