[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดกำแพงเพชร
นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูไปให้กำลังใจ เด็กหญิงพัทธ์ทีรา สุตะวงค์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คุณรุ่งรวี ฮากิลสัน และ คุณแอนดริว ฮากิลสัน มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับคุณรุ่งรวี ฮากิลสัน และ คุณแอนดริว ฮากิล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พงศ์พณิช แก้วเวียง พร้อมคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน
นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับคุณ พงศ์พณิช แก้วเวียง พร้อมคณะที่ได้เดินทางขึ้นมาเลี้ยงอาหารกลางวันและ ไอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส่งครูมาปฏิบัติหน้าที่ ฯ
นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นางนฤมล พันลุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงราย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำนวน374 คนของโรงเรียนบ้านสันโด้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2560ต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบกระเบื้องสมาร์ทบอร์ด
7ธ.ค60ท่านพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส...มอบกระเบื้องสมาร์ทบอร์ดจำนวน 100 แผ่นให้กับ รอง สพปเชียงรายเขต 1 นายปริญญา ณ จันทร์และนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกันหนาว
คุณเกษม มูลจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องนุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาประจำปี 2560
นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองของโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬาสี...ป่าสักไก่เกมส์ 2559
เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา พันธุ์จำเริญพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี"ป่าสักไก่เกมส์ 2560" ประจำปี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2560
นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดของนักเรียนระด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โรงเรียนบ้านจะคือ คณะครูพร้อมนักเรียนได้ทำกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาข..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำห..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบสิ่งของบริจาคจาก คณะบริษัท คริสตี้ เจมส์
โรงเรียนบ้านจะคือ ได้รับมอบสิ่งของบริจาคจาก คณะบริษัท คริสตี้ เจมส์ จาก กทม. ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และเงินพัฒนาสถานศึกษา มอบแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เต้นจะคึ ชนผ่าลาหู่
โรงเรียนบ้านจะคือ สพป เชียงราย เขต 1 เน้นวิถีชนเผ่าท้องถิ่น การแสดงเต้นจะคึ ต้อนรับคณะแขกผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชนเผ่าตนเอง และเป็น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบของบริจาคช่วยเหลือ จากคุณดรีม เชียงใหม่พร้อมคณะ
โรงเรียนบ้านจะคือ สพป เชียงราย เขต 1 คณะครูนักเรียนชุมชน รับมอบของบริจาคช่วยเหลือ จากคุณดรีม เชียงใหม่พร้อมคณะ ที่ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอาทิเช่น ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไทยสง อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาดำเนินกิจกร..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]