วันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการตามนโยบายของคสช.โดยจัดให้มีกิจกรรมเป็นฐานให้ความรู้ และเกมต่างๆมากมายให้แก่นักเรียนซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานโดยทั่วกัน(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)