วันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2560คณะครูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)โดยการนำของคุณครูวันทนีย์ ศุภฐิติพงศ์และคณะได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-5ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปางโดยได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการธรณีวิทยา นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจำลองสภาพการทำเหมือง ฯลฯได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานโดยทั่วกัน(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)