ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 812334  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงาน

     พิธีเปิดงานข๋วงผะหญ๋าเฮียนฮู้สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่21 กระบวนการ PLC ผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโครงงานคุณธรรม โดยมีนายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนพิเศษและแต่ละกลุ่มโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการตลอดจนโครงงานคุณธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ ข๋วงผะหญ๋าเฮียนฮู้สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่21

     โรงเรียนบ้านจะคือ นำโดยพันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานข๋วงผะหญ๋าเฮียนฮู้สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่21 กระบวนการ PLC ผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมและโครงงานคุณธรรม (ภาษาเหนือล้านนา *ข่วง แปลว่า ลาน ที่โล่งกว้าง * ผะหญ๋า แปลว่า สติปัญญา * เฮียนฮู้ แปลว่า เรียนรู้ ก๋านพัฒนาละอ่อน แปล การพัฒนาเด็ก) ลานปัญญาสู่การพัฒนาเด็ก ณ บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ จันต๊ะนา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : รับมอบจักรยานให้เยาวชนในสถานบันการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปางขอน รับมอบจักรยานให้เยาวชนในสถานบันการศึกษาในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ณ ไร่บุญรอด ตำบล แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ที่ผ่านมา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : นิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม

     นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ ข่วงผะหญาเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ ๒๑ ” กระบวนการPLC ผลงานการจัดการศึกษาเรียนรวมและโครงงานคุณธรรม โดยมีกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเรียนรวม ๑๖ เครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ในการนี้นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และ พี่เลี้ยงเด็กพิการ เครือข่ายสถานศึกษาเรียนรวม กลุ่มแม่ยาว-ดอยฮางร่วมจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเข้าร่วมงาน “ข่วงผะหญ๋าเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ 21”

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัด สพป. เชียงราย เขต1 จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน “ข่วงผะหญ๋าเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ 21” กระบวนการ PLC ประกวดผลงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) (CR1 PR60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณาทองทรง
หัวข้อข่าว : งาน "เกษียณวารานุสรณ์ ดอกไม้บาน เมื่อยาม 60" ข้าราชการครู อ.วังโป่ง

      14 ก.ย.60 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. นางอรทัย อินการทุม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง นายประจักษ์ ใจปาน นายกสมาคมครูอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอำเภอวังโป่ง ร่วมกันจัดงาน "เกษียณวารานุสรณ์ ดอกไม้บาน เมื่อยาม 60" ข้าราชการครู อ.วังโป่ง โดยมีนายสุนัด บุญสวน รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งการเกษียณอายุราชการของข้าราชการในอำเภอวังโป่งครั้งนี้ เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ข้าราชการครู 12 ท่าน และลูกจ้างประจำอีก 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน คณะครูร่วมมอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิทย์ วิชาคำ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย และคณะ ในการออกนิเทศ ติดตาม โครงการอบรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช่วงชั้น ๑ ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนวัดวังหลวง

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย ได้ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนวัดวังหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนดีประจำตำบล/โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก รุ่นที่ 2) ที่ได้มาศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูกรรมการ ตัดสินสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนบ้านเวียงชัย เมือง เชียงราย (ภาพ/ข่าว อาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) นำนักเรียนปลูกดอกดาวเรือง

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) โดยนายวิรุณ ดวงสนิท ตำแหน่งครู นำนักเรียนปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนางแล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนางแลรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 นางคนอง เขื่อนเพชร ผอ.โรงเรียนบ้านนางแล คณะครู นักเรียน ผอ.โรงเรียนเครือข่าย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปัญญา ผู้ปกครอง ได้ต้อนรับคณะกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติการเป็นเลิศรอบที่ 2 นำโดย นายจรัส ลำทา ผอ.โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ประธานกรรม นายสังวาร เอ็บมูล ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 และนางสาวรัช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอน
หัวข้อข่าว : ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 2300 ดอก

     นายประทาน พรมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้มอบดอกดารารัตน์ จำนวน 2,300 ดอก ให้แก่ศน.พวงพร นิลนิยม ตัวแทนรับมอบจากสพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านป่าสักไก่

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศน์ชำนายากรพิเศษ ได้ร่วมมาประเมินผลการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร ทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการจัดโครงสร้างหลักสูตร แนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมที่ต้องทำตามหลักการลดเวลาเรียน -เพิ่มเวลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพ ประชาชน พื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย

      นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาขวางวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพ ประชาชน พื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉิด เมืองแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลแม่สรวยให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และ งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด

     กลุ่มโรงเรียนท่าสุดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/383 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36