ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 801455  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : การจัดทำพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมตาม หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๓๐๔๓/๓๔๑๑ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ หน่วยงาน เพื่อให้ประชาบนได้น้อม รำลึกถึง พระองค์ ในวันที่ ๑๒ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๓๐๔๓/๓๐๘๗ ลว. ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ ของ หน่วยงาน สถาบันและสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสมนั้น โดยได้ความอนุเคราะห์ กล้าไม้จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แม่ยาว – ห้วยแม่ซ้าย และ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว-ห้วยแม่ซ้าย จำนวน ๑๒๐ กล้า.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ถวายขันดอกสักการะแม่ฟ้าหลวง

     วันอังคารที่18กรกฎาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯนำขันดอกไม้เข้าสักการะถวายที่หน้าพระรูปปั้น ในบริเวณอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย(ปชสโรงเรียน/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

     คณะนักศศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี โดยมี พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด

     นายวิเชีบร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองปฏิบัติราชการแทนประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงบจัดสรรอื่นๆของกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ ห้องประชุม 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจำบอน
หัวข้อข่าว : ปลูกต้นไม้

     โรงเรียนบ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการนำของนายจุมพล ปริตโตทกผู้อำนวยการ ได้นำคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรม พิทักษ์ความสะอาด Super Cleaner

     วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา มอบหมายให้ นายธีรภัทร มาลาวิลาศ รักษาการในตำแหน่ง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ นาย นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม พิทักษ์ความสะอาด Super Cleaner ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากเครือข่ายอามาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย และ อำเภอขุนตาล โดยช่วงเช้าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากขยะ และในภาคบ่ายได้ให้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.1

     วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักเรียนทุกคน พร้อมกับนายชาญชัย มะโนวรรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตรและคณะที่ได้มานิเทศติดตามการดำเนินของโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (นางสาวณรดา มุกนามเมือง ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองชุม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองชุม จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

     คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล จากคณะกรรมการ ซึ่งนำโดย นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานเรือนจำกลางเชียงราย

     วันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2560นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงษ์และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ภายหลังรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ และรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ รวมถึงบทลงโทษที่นักโทษคดีร้ายแรงได้รับถึงการประหารชีวิต อันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้รับชม เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดห้วยปลากั้ง คณะครูและนักเรียนบ้านท่าสายได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ฝึกสมาธิ และรับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยงาม
หัวข้อข่าว : ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านดอยงาม

     วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้าดอยงามได้จัดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยนายทองอินทร์ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยงามได้นำคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาหลายคณะทั้งทางคณะสงฆ์ ฆราวาสและผู้นำชุมชนต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนตั้งเป้าไว้แสนกว่าด้วยใบหน้าทียิ้มแย้มต้นเงินครั้งนี้เกินคาดจริง ๆ ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมจิตบริจาคเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านดอยงามทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ(ดิลก สาระคำ:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

     โรงเรียนบ้านจะคือ นำโดย พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนักเรียนร่วมทำความดี สร้างจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาพุทธสถานใกล้โรงเรียน (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/374 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36