.
 
ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑ [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมคลิปทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 59 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 VTR แนะนำสถานศึกษา รร บ้านจะคือ สพป เชียงราย เขต 1 เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงรายกับ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้านการติดต่อสื่อสารการเดินทางค่อนข้างลำบาก จึงได้จัดทำ VTR เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารภายในสถานศึกษาขึ้นเพื่อเผยแพร่ /โดย...อาทิตย์ จันต๊ะนา
 
..