.
 
ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑ [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมคลิปทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 58 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 288 และรุ่นที่ 292 ศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราว โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๔-๖ พ.ค. ๒๕๖๐ จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๙๖ คน
 
..