ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ยุทธศาสตร์ชาติ-กระทรวง20 ปี ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง [4 ม.ค. 2560] ::
พระราชกระแสฯด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง [4 ม.ค. 2560] ::
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ “เด็กรักครู-ครูรักเด็ก” เป็นหัวใจการปฏิรูปการศึก... ประชาสัมพันธ์ สพป.เช.. [22 ธ.ค. 2559] ::
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง [15 ก.ค. 2557] ::
ประวัติ-วิสัยทัศน์ ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง [11 มี.ค. 2556] ::