ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1244 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1244ส่งสัญญายืมเงินคูปองครู ช่วงอบรมตั้งแต่ 29 กค.-5 สค.2560(26)21 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1243วิธีการเบิกจ่ายเงิน /ยืมเงินคูปองครู สพป.เชียงร1ย เขต 1(45)20 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1242แจ้ง โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักทรัพย(33)20 กค 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1241อัตรค่าโดยสารภาคต่างๆ ยกเว้นภาคใต้/ตะวันตก(26)19 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1240แจ้งโอนเงินวันที่ 12,13,19 ก.ค.60(28)19 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1239ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมฯ(1)18 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1238ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี2560(1)18 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1237ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง(11)17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
1236ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน(34)17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
1235ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์(40)17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
1234ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต(35)17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1233กิจกรรมเทศกาลบ้านวิทย์น้อย60(59)12 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1232ประกาศผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯตำแหน่งธุรการโรงเรียน ฉบับแก้ไข(85)11 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1231แจ้งโอนเงินวันที่ 6 และ 11(17)11 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1230แจ้งโอนเงิน 5 กรกฎาคม 2560(8)11 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1229ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งนักการภารโรง(20)4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1228ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน(20)4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1227ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งบุคลากรวิทย์(19)4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1226ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต(43)4 กรกฎาคม 2560กลุ่มอำนวยการ
1225แจ้งโอนเงิน 4 กค.60(36)4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1224วิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถุานศึกษา (กรณียืมเงิน)(43)3 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1223วิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถุานศึกษา (กรณีส่งเบิก)(19)3 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์