ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1191 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1191สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560(21)24 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
1190แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(26)24 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
1189เผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(23)23 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
1188เครื่องมือนิเทศปี60(38)23 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1187ขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560(1)19 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1186เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 2560(21)18 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
1185แจ้งโอนเงินวันที่ 17 พ.ค.60(28)18 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1184ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาไทย ภาษาธรรม ครั้งที่ 2 (ม.แม่ฟ้าหลวง)(4)18 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1183แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี(23)17 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1182แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560(9)16 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
1181แบบขอความยินยอมหน่วยงานอื่นเปิดอนุบาล3ขวบ(23)15 พฤษภาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1180แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี(28)11 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1179แจ้งข่าวการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ.เชียงราย ไปขึ้นบัญชี กศจ.แพร่และอุตรดิตถ(39)4 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1178ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ"สถานภาพครูไทย ยุคประเทศไทย4.0"(11)4 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1177แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี(45)3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1176เอกสารที่ใช้แนบประกอบการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(20)3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1175การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา(68)2 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1174ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ปี พ.ศ.2560(18)1 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1173ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560(1)28 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1172แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี(53)26 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1171แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี(27)26 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1170ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21(1)20 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล