ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1278 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1278แบบฟอร์ม สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1(8)21 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1277ลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.(37)19 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1276แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 14 กันยายน 2560(4)14 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1275ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)(33)13 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1274แจ้งโอนเงินวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560(32)8 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1273แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(23)8 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1272แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 5 กันยายน 2560(12)6 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1271แจ้งการยืมเงินและส่งเบิกเงินคูปองครู ปีงบ 2560(9)2 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1270แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 1 กันยายน 2560(39)1 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1269แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2560(26)31 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1268แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 29 สิงหาคม 2560(18)30 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1267แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 28 ส.ค.2560(44)29 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1266ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปี 2561(11)28 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1265แจ้งโอนเงิน 21 สิงหาคม 2560(27)22 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1264แจ้งโอนเงิน 22-23 สิงหาคม 2560(10)22 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1263แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 17 สิงหาคม 2560(12)17 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1262ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2560(1)17 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1261โอนเงินเข้าบัญชี 16-17 สิงหาคม 2560(47)17 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1260แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 10 สิงหาคม 2560(5)15 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1259ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ รุ่นที่17(4)10 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1258แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 9-10 สิงหาคม 2560(8)10 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1257ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ(3)9 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล