จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1241871 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1291 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งแบบสำรวจข้อมูล ร.ร.ขยายโอกาสฯ (ครูสอนไม่ตรงวุฒิ)18 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
52 ครั้งปชส.หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศ ม.ราชภัฎเชียงราย15 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งใบสมัครการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/255915 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
102 ครั้งปชส. โครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์15 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
96 ครั้งการสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘12 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
107 ครั้งแนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.255912 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/25598 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อกรรมการคุมสอบONETป6 ประชุมวันที่ 13 กพ.59 รร.ลักษวรรณ (08.304 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน ปีกศ.584 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONET,ม3(หัวหน้าสนามสอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.302 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETป.6(หัวหน้าสนามสอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.302 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
112 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETป.6(กรรมการกลาง) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.302 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
98 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ธุรการโรงเรียน2 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งรายชื่อกรรมการคุมสอบONETม3 ประชุมวันที่ 13 กพ.59 รร.ลักษวรรณ(08.3028 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
108 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETม.3(ผู้ประสานงานการสอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.3027 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร"การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก"26 มกราคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETม3(กรรมการกลาง) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.3022 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
121 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETป.6(ผู้ประสานงานการสอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.3022 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
98 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบONET(ตัวแทนศูนย์สอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2 (13.0022 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
102 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 2 รายการ22 มกราคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 ครั้งแจ้งฌอนเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%)21 มกราคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีฯ18 มกราคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 ครั้งรายละเอียดขององค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 115 มกราคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
122 ครั้งปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 255911 มกราคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
103 ครั้งขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานเพื่อติดตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล11 มกราคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยไม่ถือเป็นวันลา5 มกราคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 ครั้งแจ้ง15 โรงเรียนเท่านั้น ยังส่งข้อมูลโปรแกรมสิ่งก่อสร้างไม่ครบ4 ม.ค 59กลุ่มนโยบายและแผน
108 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งงานไม่ครบในโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง22 ธ.ค 2558กลุ่มนโยบายและแผน
114 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล ม.สุโขทัยธรรมาธิราช14 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งตัวอย่างเอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่าK14 ธค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน11 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 104 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
77 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร"การบริหารสินทรัพย์"รุ่นที่ 23 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 25582 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และสรุปงบลงทุนที่รร.ได้รับ2 ธันวาคม 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแผนผังสถานศึกษาโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง ปิดระบบ 5 ธ.ค.นี้1 ธ.ค. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
98 ครั้งนโยบายและทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 25491 ธันวาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
28 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพฯ ม.ราชภัฏเชียงราย1 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 ครั้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาสร้างสุข30 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
87 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแผนผังสถานศึกษา โปรแกรม B-OBEC5827 พ.ย 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งไฟล์ excel สรุป รายงานผลประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 (ครั้งที่ 5-6)25 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
94 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมครูภาษาไทย ป.1 ร.ร.ที่ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 49 โรง (29 พย.58)23 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งแจ้งเลื่อนการจัดอบรม เรื่อง "เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิตและการศึกษา" (ม.แม่โจ้)23 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 ครั้งแจ้ง 24 โรง เท่านั้น ยังไม่ส่งข้อมูล ให้ สพป.เชียงราย เขต 120 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบประมาณการ แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖ (โปรแกรมคำนวณ)19 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
98 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย(ม.ราชภัฏเชียงราย)19 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
94 ครั้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์19 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชงปฏิบัติการ"การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมฯ ศตวรรษที่ 2117 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าจ้างและค่าเช่าบ้าน13 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 ครั้งคู่มือดำเนินการสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 (สพป.ชร.1)13 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36