จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1241865 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1291 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
79 ครั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทน เอ ไอ เอ ปรีชา18 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
95 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ครั้งคู่มือการนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบO-NET16 สิงหาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษประจำ255916 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี15 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
51 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 6 โรงเรียน8 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี8 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี6 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา3 สิงหาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
107 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70 ครั้งแบบฟอร์มการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 25591 สิงหาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
84 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดหาพัสดุฯ27 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
107 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง"โลกแห่งการสื่อสาร" เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์25 กรกฎาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
96 ครั้งคำชี้แจงการกรอกข้อมูลโครงการระบบบัญชีสถานศึกษา21 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งคู่มือการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา(1)21 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
74 ครั้งขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิจัย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา13 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี13 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งแบบรายงานข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 12 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
105 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแบบรายงานข้อมูล ทร.14เพื่อติดตามและประเมินผล(กลุ่มส่งเสริมฯ)8 กรกฎาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ7 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฯ7 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล(กลุ่มส่งเสริมฯ)6 กรกฎาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
66 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน6 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 25595 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน5 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.เชียงราย(เพิ่มเติม)1 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
96 ครั้งกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย29 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งกรอกข้อมูลห้องงสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน28 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย28 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์27 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแบบประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้24 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙24 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
101 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี23 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด21 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งแจ้งการยืนยันข้อมูล B-OBEC 59 ส่ง สพฐ. โดยตรง ของ รร. สังกัด สพป.เชียงราย เขต 121 มิ.ย 59กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งลดเวลา20 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งประกาศหลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ.เชียงราย15 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2559)14 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งแผนการดำเนินงานคัดเลือก13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
91 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการวิจัย13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการจัดการเรียนการสอน13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านบิหารจัดการ13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งpowerpiont "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ผอ.นพรัตน์บรรยาย วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๙13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC59 ส่ง สพฐ.9 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36