จำนวนผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243758 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
85 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/59 (70%) 7 พย. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 ครั้งรายงานผลการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับเขตพื้นที่3 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
44 ครั้งแก้ไขกำหนดการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 พ.ย. 591 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
101 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร.ร.บ้านหัวดอย31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
103 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.บ้านโป่งฮึ้ง31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.อนุบาลห้วยสัก31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งประกาศกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน27 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
109 ครั้งประชุมกรรมการตัดสินการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่27 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งเอกสารประกอบการประชุม ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 (1)25 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
91 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา รายงานสพฐ.23 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
102 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น21 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (สพฐ.)ปี 2558-255920 ตุลาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งุูประกาศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559 (ให้รายงานตัว)19 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งแบบฟอร์มแผนการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ส่งเขตฯ ทางเมล์ภายใน 28 ตค.59)19 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฯ"18 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 ครั้งโปรแกรมการจัดทำประมาณราคา (ปร.4 ปร.5 ปร.6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปี 2560ล่าสุด17 ตุลาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2557-255913 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
82 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๗11 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙11 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
81 ครั้ง๊Username และ Password แข่งขันงานศิลปหุัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่10 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
110 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี6 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี594 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
80 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
50 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน27 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
82 ครั้งเงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน27 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
78 ครั้งแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ (อบรมวันที่ 24 กันยายน 2559)26 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
88 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
34 ครั้งคู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 124 กันยายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
80 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี21 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี21 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี19 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี14 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี8 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งอบรมวัดผล 5-6 กันยายน 25596 กันยายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
88 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี5 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งPPT อบรม SCHOOLMIS5 กันยายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
89 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
79 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)1 กันยายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี31 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน ภาคดเรียนที่ 1/5927 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี24 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งตารางจัดสรรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่อง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ23 สิงหาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
123 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน จัดกศ.อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 1/59 (30%)23 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36