จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195482 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
100 ครั้งโปรแกรมการจัดทำประมาณราคา (ปร.4 ปร.5 ปร.6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปี 2560ล่าสุด17 ตุลาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
109 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2557-255913 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
82 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๗11 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙11 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
81 ครั้ง๊Username และ Password แข่งขันงานศิลปหุัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่10 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
104 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี6 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี594 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี30 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
89 ครั้งคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน27 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
87 ครั้งเงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน27 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
89 ครั้งแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ (อบรมวันที่ 24 กันยายน 2559)26 กันยายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
82 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งคู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 124 กันยายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
75 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี21 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี21 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
86 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี19 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี14 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี8 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งอบรมวัดผล 5-6 กันยายน 25596 กันยายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี5 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งPPT อบรม SCHOOLMIS5 กันยายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
89 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 กันยายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)1 กันยายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี31 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน ภาคดเรียนที่ 1/5927 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
50 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี24 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งตารางจัดสรรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่อง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ23 สิงหาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
115 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน จัดกศ.อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 1/59 (30%)23 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี19 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
79 ครั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทน เอ ไอ เอ ปรีชา18 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
88 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 ครั้งคู่มือการนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบO-NET16 สิงหาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
92 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษประจำ255916 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี15 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 6 โรงเรียน8 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี8 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี6 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 ครั้งแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา3 สิงหาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
101 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 สิงหาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งแบบฟอร์มการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 25591 สิงหาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดหาพัสดุฯ27 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36