จำนวนผู้ใช้งาน 30 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195500 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
30 ครั้งประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ28 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ23 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งแจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่า20 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
80 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งเอกสารการก่อหนี้ผูกพัน19 ธ.ค. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์ฯ16 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ16 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีครูผู้ทรงคุณค่า16 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง15 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งแจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่า9 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
53 ครั้งแบบหนังสือรับรองเลขที่เบิกจ่ายตรงประกอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา9 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 25599 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโร9 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งแบบส่งเงินบำรุงลูกเสือ6 ธันวาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ครั้งประกาศ การเปลี่ยนแปลงรหัสในระบบe-GP6 ธ.ค. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 ครั้ง.ห้ผู้สมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง TEPE Online4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ2 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง22 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
42 ครั้งมาตรการและหลักสูตรในการคัดเลือกบุุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา255922 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเรื่องสวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ21 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคค„ล
39 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"21 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างรายเดือน21 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108 ครั้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีกศจ.เชียงรายและบัญชีเขต 118 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
101 ครั้งแบบนิเทศครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 255918 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
92 ครั้งบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (สพฐ.)ปี 2558-255914 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา11 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC59 ระยะที่ 2 ส่ง สพฐ.โดยตรง10 พ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
81 ครั้งคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 ค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
76 ครั้งคำขอตั้งงบประมาณปี 2561 ค่าครุภัณฑ์สำหรับกลุ่มโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
92 ครั้งไฟล์ข้อมูลคำของบประมาณปี 2561 รายการสิ่งก่่อสร้าง สำหรับโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
85 ครั้งไฟล์ข้อมูลคำของบประมาณปี 2561 รายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียน10 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
74 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC59 ระยะที่ 2 ส่ง สพฐ.กำหนดส่ง 8 พ.ย 599 พ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
22 ครั้งผังห้องสอบ อัจฉริยะภาพ ปี2559 (ห้องสอบที่ อาคาร ชั้น)9 พฤศจิกายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
63 ครั้งรายชื่อนักเรียนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯวิชาคณิตศาสตร์ ป.3ป.6 ปี2559 9 พฤศจิกายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62 ครั้งรายชื่อนักเรียนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3ป.6 ปี2559 9 พฤศจิกายน 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC59 ระยะที่ 2 ส่ง สพฐ.โดยตรง9 พ.ย 2559กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/59 (70%) 7 พย. 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120 ครั้งรายงานผลการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับเขตพื้นที่3 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
41 ครั้งแก้ไขกำหนดการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 พ.ย. 591 พฤศจิกายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
97 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร.ร.บ้านหัวดอย31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
98 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.บ้านโป่งฮึ้ง31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งกำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.อนุบาลห้วยสัก31 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
63 ครั้งประกาศกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน27 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
102 ครั้งประชุมกรรมการตัดสินการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่27 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
124 ครั้งเอกสารประกอบการประชุม ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 (1)25 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
85 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา รายงานสพฐ.23 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
93 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น21 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (สพฐ.)ปี 2558-255920 ตุลาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
31 ครั้งุูประกาศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559 (ให้รายงานตัว)19 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งแบบฟอร์มแผนการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ส่งเขตฯ ทางเมล์ภายใน 28 ตค.59)19 ตุลาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฯ"18 ตุลาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36