จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243753 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
42 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจมาตรการอันเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ10 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ครั้งไฟล์นำส่งข้อมูลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี กศ.593 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ3 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(17)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(16)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
49 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(15)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(14)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(13)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(12)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(11)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
41 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(10)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(9)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(8)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(7)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(6)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
71 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(5)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(4)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(3)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(2)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(1)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
52 ครั้งผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) 1 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256027 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
122 ครั้งกระดาษคำตอบการสอบข้อสอบกลาง23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งมาตรการในการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.256022 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเอกสารปุมสอบการอ่านและข้อสอบกลาง20 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต18 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งครูรายเดือน15 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.256014 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งโครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา255913 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
35 ครั้งประกาศรับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)10 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลฯ ตำแหน่งนักการภารโรง9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 ครั้งแจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2559 ที่ ศธ 04043/7681 4 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งนักการภารโรง3 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 /2559 (30%) ที่ ศธ 04043/7680 ลว.22 ธค.593 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูผู้ควบคุมนักเรียนสอบONETป.61 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
83 ครั้งผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)1 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ31 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งแบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี 31 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36 ครั้งประชาสัมพันธ์เสนอผลงานฯเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม30 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ27 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
82 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบO-NET ป.6 ปีการศึกษา2559(20มกราคม 2560)27 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
49 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบO-NET ม.3 ปีการศึกษา2559(20มกราคม 2560)27 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งPPT ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ26 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12 ครั้งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลนักเรียนสอบONET26 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
91 ครั้งตัวอย่าง กระดาษคำตอบ ONET ป.623 มกราคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36