จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1241866 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1291 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
30 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ2 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งสรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 256024 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
52 ครั้งแบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
50 ครั้งเผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256023 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
67 ครั้งเครื่องมือนิเทศปี6023 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.256019 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 256018 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
47 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 17 พ.ค.6018 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการภาษาไทย ภาษาธรรม ครั้งที่ 2 (ม.แม่ฟ้าหลวง)18 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
99 ครั้งแบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ ปี 256016 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
34 ครั้งแบบขอความยินยอมหน่วยงานอื่นเปิดอนุบาล3ขวบ15 พฤษภาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี11 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
77 ครั้งแจ้งข่าวการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ.เชียงราย ไปขึ้นบัญชี กศจ.แพร่และอุตรดิตถ4 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ"สถานภาพครูไทย ยุคประเทศไทย4.0"4 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
52 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ครั้งเอกสารที่ใช้แนบประกอบการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ปี พ.ศ.25601 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 256028 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 2120 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู19 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งการเกลี่ยอัตรากำลังไป สนง.ศึกษาธิการจังหวัด-สนง.ศึกษาธิการภาค17 เมษายน 2560ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ครั้งสพป.เชียงราย จะเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้(บัญชีอกคศ.เชียงราย เขต 1)12 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งกศจ.เชียงรายจะเรียกตัวผู้ผ่านการประเมิน/ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีกศจ.เชียงราย12 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี11 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี11 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 256010 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
101 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 4 เม.ย. 604 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 3 เม.ย. 603 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 2 เม.ย. 602 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต2 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 1 เม.ย. 25601 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 31 มี.ค. 6031 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี31 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแก้ไขประกาศ กศจ.เชียงราย การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 256028 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งมาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ28 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี27 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.ชร24 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์รายงาน SAR ส่วนที่ 1 ใหม่23 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
118 ครั้งประเมินมาตรฐานและจัดทำรายงาน SAR 22 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย22 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งแบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด18 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด17 มี.ค 2560กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)13 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
42 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจมาตรการอันเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ10 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36