จำนวนผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195486 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
28 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ"สถานภาพครูไทย ยุคประเทศไทย4.0"4 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งเอกสารที่ใช้แนบประกอบการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ปี พ.ศ.25601 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 256028 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 2120 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู19 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการเกลี่ยอัตรากำลังไป สนง.ศึกษาธิการจังหวัด-สนง.ศึกษาธิการภาค17 เมษายน 2560ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ครั้งสพป.เชียงราย จะเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้(บัญชีอกคศ.เชียงราย เขต 1)12 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งกศจ.เชียงรายจะเรียกตัวผู้ผ่านการประเมิน/ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีกศจ.เชียงราย12 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี11 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี11 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 256010 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
55 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 4 เม.ย. 604 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 3 เม.ย. 603 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 2 เม.ย. 602 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต2 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 1 เม.ย. 25601 เมษายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.เชียงราย ณ วันที่ 31 มี.ค. 6031 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี31 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแก้ไขประกาศ กศจ.เชียงราย การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 256028 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งมาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ28 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี27 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.ชร24 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์รายงาน SAR ส่วนที่ 1 ใหม่23 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
114 ครั้งประเมินมาตรฐานและจัดทำรายงาน SAR 22 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
125 ครั้งประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย22 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งแบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด18 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
49 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด17 มี.ค 2560กลุ่มนโยบายและแผน
93 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)13 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจมาตรการอันเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ10 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งไฟล์นำส่งข้อมูลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี กศ.593 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ3 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(17)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(16)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
38 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(15)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(14)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(13)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(12)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(11)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
33 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(10)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(9)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
51 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(8)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(7)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(6)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36