จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1241873 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1291 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
123 ครั้งแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสำรวจประสิทธิภาพแบตเตอรี่ Tablet ด่วน25 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่กรอกข้อมูลครูและบุคลากร ในโปรแกรม EMIS ไม่ครบทุกช่อง23 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
101 ครั้งคุณลักษณะอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา20 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 18 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย16 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งppt.การตรวจสอบคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖11 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
113 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูลครู ใน โปรแกรม EMIS ให้ครบทุกช่อง 11 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ9 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งข้อมูลที่พัก จ.เพชรบูรณ์ แข่งขันทักษะวิชาการ9 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนร.ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ (หน้า 11 -20)9 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
93 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดตรวจสอบอายุนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์ ด่วน2 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งใบสมัครการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯปีการศึกษา2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 ครั้งการรับแผ่นซีดีอบรม ETV วิทยาศาสตร์2 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน30 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียน 4 โรงเรียน ส่งข้อมูล ONETด่วน29 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบONET ผ่านระบบ(ขัอมูล ณ 28 ส.ค.)29 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งโอนเงินรางวัล และเงินอื่น ๆ28 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตรวจสอบรายชื่อเด็กพิเศษ56(ข้อมูล28สิงหาคม)28 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
123 ครั้งแบบฟอร์มส่งข้อมูลเด็กพิเศษ27 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบONET255626 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเด็กพิเศษปีการศึกษา2556 26 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งหน่วยบูรณาการชั้น ป.3 หน่วยที่ 9 (เกณฑ์ประเมิน)22 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งหน่วยบูรณาการชั้น ป.3 หน่วยที่ 9 22 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งหน่วยบูรณาการป.2 หน่วยที่ 1321 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
113 ครั้งหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ป. 321 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
81 ครั้งการปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน21 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
110 ครั้งการโอนเงินเข้าบัญชี 21 สค.5621 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้ง โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบONET2556 . ดำเนินการด่วน20 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโรงเรียนที่ค้างส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบผ่านระบบONETของโรงเรียน ดำเนินการด่วน20 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS ด่วน19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
111 ครั้งนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนที่ 2)19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนที่ 1)19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สพฐ.)19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
93 ครั้งนโยบาย รมว.ศธ. จาตุรนต์ ฉายแสง15 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS ด่วน14 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
37 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ14 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งคู่มือฉบับย่อระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office13 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
119 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS ให้ครบทุกเมนู ด่วน12 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
15 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป4-4)7 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป4-37 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป4(1-2)7 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป27 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป67 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
114 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป57 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
70 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป37 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป17 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
120 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการม1-ม37 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งหน่วยและแผนบูรณาการ ป.27 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
33 ครั้งคำสั่งคณะกรรมการประถม6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36