จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195479 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน30 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียน 4 โรงเรียน ส่งข้อมูล ONETด่วน29 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบONET ผ่านระบบ(ขัอมูล ณ 28 ส.ค.)29 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งโอนเงินรางวัล และเงินอื่น ๆ28 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตรวจสอบรายชื่อเด็กพิเศษ56(ข้อมูล28สิงหาคม)28 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแบบฟอร์มส่งข้อมูลเด็กพิเศษ27 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบONET255626 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเด็กพิเศษปีการศึกษา2556 26 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งหน่วยบูรณาการชั้น ป.3 หน่วยที่ 9 (เกณฑ์ประเมิน)22 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งหน่วยบูรณาการชั้น ป.3 หน่วยที่ 9 22 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งหน่วยบูรณาการป.2 หน่วยที่ 1321 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
106 ครั้งหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ป. 321 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
75 ครั้งการปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน21 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
108 ครั้งการโอนเงินเข้าบัญชี 21 สค.5621 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้ง โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบONET2556 . ดำเนินการด่วน20 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโรงเรียนที่ค้างส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบผ่านระบบONETของโรงเรียน ดำเนินการด่วน20 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS ด่วน19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
103 ครั้งนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนที่ 2)19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
88 ครั้งนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนที่ 1)19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
119 ครั้งจุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สพฐ.)19 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งนโยบาย รมว.ศธ. จาตุรนต์ ฉายแสง15 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS ด่วน14 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
31 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ14 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
52 ครั้งคู่มือฉบับย่อระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office13 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
112 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS ให้ครบทุกเมนู ด่วน12 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
14 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป4-4)7 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป4-37 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป4(1-2)7 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป27 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป67 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
107 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป57 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป37 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
38 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการป17 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งโครงสร้างหน่วยบูรณาการม1-ม37 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งหน่วยและแผนบูรณาการ ป.27 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งคำสั่งคณะกรรมการประถม6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งคำสั่งกรรมการแข่งทักษะ มัธยม6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
117 ครั้งตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ 566 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งแผนผังการจัดงานทักษะวิชาการ ปี 2556 สพป.ชร.1 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS 6 เมนู ส่ง สพฐ. โดยตรง ด่วน6 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
30 ครั้งบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับลงทะเบียนอบรม e-office6 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งประกาศ อกคศ.เขต เรื่องปรับปรุงรายละเอียกองค์ประกอบการพิจารณาย้าย(ผู้บริหารสถานศึกษา)ลว.1สค561 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 1 สค.561 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
44 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล EMIS ส่ง สพฐ. โดยตรง31 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
53 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เรื่องปรับปรุงรายละเอียกองค์ประกอบการพิจารณาย้าย(ครูผู้สอน)ลว31 ก.ค.5631 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนร.26 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
48 ครั้งทำเนียบรุ่นการฝึกอบรมหลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ จ.เชียงราย.pdf26 กรกฎาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
77 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน EMIS ส่ง สพฐ.26 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งแบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในงานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)25 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
61 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล DMC56 ให้ สพป.เชียงราย เขต 119 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36