จำนวนผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195487 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
116 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม สพป.สระแก้ว เขต 15 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 ครั้งการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2556 เพิ่มเติม สพป.สิงห์บุรี5 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
93 ครั้งการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 15 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
123 ครั้งประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างเพิ่มเติม สพป.สมุทรสงคราม5 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลัสูตร"การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์"4 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 42 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 22 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 11 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 21 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพม.361 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 31 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป อุตรดิตถ์ เขต 21 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังกรอกข้อมูลครูในโปรแกรม EMIS ไม่ครบทุกช่อง ( 4 โรง เท่านั้น)28 ตุลาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา (สพม 36)21 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งแจ้งการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างปี 56 ส่ง สพฐ.โดยตรง ครั้งที่121 ตุลาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
75 ครั้งปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 255721 ตุลาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
123 ครั้งการเปิด – ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 255718 ตุลาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2)17 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้17 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
73 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯปี2556ระดับเขต15 ตุลาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งเอกสารการบันทึกผลการสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (15-18 ต.ค.2556) ใหม่15 ตุลาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ล่าสุด14 ตุลาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งเอกสารการบันทึกผลการสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (15-18 ต.ค.2556)14 ตุลาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิมเติม) สพป.กาญจนบุรีเขต 314 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 114 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง11 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 255610 ตุลาคม 2556กลุ่มอำนวยการ
28 ครั้งรายการประมาณราคาปี2556สำหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม9 ตุลาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
35 ครั้งแจ้งการโอนเงิน9 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งแบบสำรวจข้อมุลทั่วไป ปีการศึกษา 25561 ตุลาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
112 ครั้งแบบฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลทั่วไป ปีการศึกษา 25561 ตุลาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
59 ครั้ง แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา (ที่นักเรียนพูดภาษาท้องถิ่น ๑๕ โรงเรียนเท่านั้น)30 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งแบบกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 255726 ก 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบสมัครการฝึกอบรมวิชาบุกเบิก ค่ายเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่26 กันยายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรหัสเข้าโปรแกรมรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน25 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งคู่มมือการรายงานผลการดำเนินงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน25 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
119 ครั้งแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสำรวจประสิทธิภาพแบตเตอรี่ Tablet ด่วน25 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่กรอกข้อมูลครูและบุคลากร ในโปรแกรม EMIS ไม่ครบทุกช่อง23 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งคุณลักษณะอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา20 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 18 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย16 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งppt.การตรวจสอบคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖11 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
105 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูลครู ใน โปรแกรม EMIS ให้ครบทุกช่อง 11 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ9 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งข้อมูลที่พัก จ.เพชรบูรณ์ แข่งขันทักษะวิชาการ9 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
40 ครั้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนร.ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ (หน้า 11 -20)9 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
92 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดตรวจสอบอายุนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์ ด่วน2 กันยายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งใบสมัครการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯปีการศึกษา2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38 ครั้งการรับแผ่นซีดีอบรม ETV วิทยาศาสตร์2 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36