จำนวนผู้ใช้งาน 25 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195495 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
41 ครั้งแก้ไขข้อสอบpre-onetภาษาไทย23 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งการประชุม pre-onet23 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สพป.พะเยา 223 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 ครั้งแจ้ง 3 โรงเรียน เท่านั้น กรอกข้อมูลครู ในโปรแกรม EMIS ยังไม่ครบ20 ธันวาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
75 ครั้งแจ้งการโอนเงินตกเบิกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ13 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/56(70%)12 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่องนโบายขับเคลื่อนการปฏิรูป กศ.11 ธันวาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งตัวอย่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒฯาทักษะการอ่านภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา6 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการนร.ระดับภาค ด่วนๆๆ6 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งไฟล์พิมม์รายชื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการONET(2003)2 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้ง(แจ้งประธานกลุ่ม)ไฟล์พิมพ์รายชื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการONET2556 ระดับสนามสอบ2 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
108 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.3628 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งร่างนิยามความสามารถสามด้าน ชั้น ป1-628 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทดลองแบบย่อส่วนและการทดสอบทางเคมี"28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งหนังสือรับรองความพิการ(2003)28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งหนังสือรับรองความพิการ28 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้ง 2 โรง เท่านั้น กรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ส่งสพฐ. ไม่ครบ27 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
120 ครั้งแจ้ง 4 โรง เท่านั้น กรอกข้อมูลครูและบุคลากรปี 56 ไม่ครบ27 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้ง 12 โรง เท่านั้น ยังไม่จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec 56 ส่งสพฐ.โดยตรง27 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้ง 11 โรง ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ สพฐ.22 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งตัวอย่างหนังสือรับรองความพิการ การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเ22 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
90 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ สพฐ. ปีการศึกษา 2556 เทอม 221 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน21 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ (ครูผู้ช่วย) สพม.3621 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งสรุปการส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
113 ครั้งแจ้งโอนเงนอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/255619 พย 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปี 56 ส่ง สพฐ.โดยตรง ณ 15 พ.ย.5615 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียน ปี 56 เทอม 2 ส่ง สพฐ. ณ 15 พ.ย. 5615 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
112 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec ปี 5613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
81 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 255613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งเอกสารข้อมูล M-obec ปี 5613 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการอื่น12 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งประกาศตำแหน่งว่าง สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.3612 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผุ้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 312 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
124 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผุ้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.เชียงราย เขต 312 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ครั้งร่างจัดสรรงบประมาณกลุ่มรร.ปี2547แก้ไขใหม่ สำหรับจัดทำโครงการกลุ่ม รร.12 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
28 ครั้งแบบฟอร์มโครงการ สำหรับกลุ่มโรงเรียน ปีงบประมาณ 255711 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
20 ครั้งร่างจุดเน้น สพฐ.ปังบประมาณ พ.ศ.255711 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
75 ครั้งPPTกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ผอ.รร.11พย.5611 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
117 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน11 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือน ตค.568 พย. 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว(ธุรการโรงเรียน)7 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.ปทุมธานี เขต 26 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
113 ครั้งรับย้ายข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2) สพป.ปทุมธานี 26 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
122 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.มหาสารคาม เขต 16 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรปวส. รุ่นที่ 56 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาหลักสูตรฯ6 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง เกี่ยวกับฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง5 พฤศจิกายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
79 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี5 พย2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36