จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243751 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
57 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 426 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งเกณฑ์คุณลักณะครุภัณฑ์ปี2557 เล่ม 326 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 226 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2547 เล่ม 126 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ของสถานศึกษา22 พฤษภาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ22 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 ครั้งคู่มือ ARS โรงเรียน ปี 2557(17พค57ฉบับทำเล่ม)21 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน21 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 ครั้งตัวอย่างตกลงราคาจ้าง(งบลงทุน)ปรับปรุงซ่อมแซม20 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งตัวอย่างบัญชีปริมาณงานและราคา (กำหนดราคากลาง/แนบท้ายใบสั่งจ้าง) ปรับปรุงซ่อมแซม 20 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปี 255719 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
96 ครั้งPP นำเสนอ(การประชุม ผอ.โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557)19 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
114 ครั้งใบงานประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557 (ต่อ)19 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
95 ครั้งใบงานประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 19 พฤษภาคม 255719 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
106 ครั้งแจ้ง 2 โรงเท่านั้น กรอกนักเรียน DMC สิ้นปีการศึกษา 56 ส่ง สพฐ.ด่วน2 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
90 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 255628 เม.ย 57กลุ่มนโยบายและแผน
102 ครั้งแจ้ง 18 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน DMC สิ้นปี (ส่ง สพฐ. โดยตรง)27 เม.ย. 57กลุ่มนโยบายและแผน
79 ครั้งติดตามการยืนยันข้อมูลของโรงเรียน 28 โรงที่ยังไม่ได้ยืนยันในระบบ DMC สิ้นปี 255625 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
88 ครั้งด่วน แจ้ง 54 โรง เท่านั้น บันทึกข้อมูลนักเรียน DMC สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง 24 เม.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ส้ินปี ส่ง สพฐ.โดยตรง23 เม.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
79 ครั้งด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง23 เม.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
15 ครั้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 (ตารางที่ 17 – 24)23 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
77 ครั้งประมาณราคาค่าวัสดุปี 57 ของกลุ่มออกแบบ สพฐ.10 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
29 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 9 เมย.579 เมษายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61 ครั้งผลการทดสอบONET25564 เมษายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
70 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 28 มีค.5728 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ครั้งเอกสารแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน28 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
78 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา28 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งฉบับแก้ไข สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน (ใช้ฉบับนี้เท่านั้น)27 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งpptผลสอบONET(ประชุมผู้บริหารรร. 26มี.ค 57)26 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
88 ครั้งผลการทดสอบONET(ประชุมผู้บริหาร 26 มี.ค.57)26 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตฯ25 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งแบบเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 255621 มีนาคม 57กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งแบบกรอกการรายงานรับนักเรียน ปี25574 มีค. 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 ครั้งppt.(win 2003) การสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖ (4 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
79 ครั้งppt. การดำเนินการตรวจสอบการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖28 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแบบคัดกรองใหม่ล่าสุด26 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
111 ครั้งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน25 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
96 ครั้งแบบรายงานการจัดการเรียนร่วม25 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ครั้งไฟล์แผนพัฒนาห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งไฟล์รายงานประเมินห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งไฟล์มาตรฐานห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งไฟล์ประเมินมาตรฐานห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
112 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/56 (30%)19 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/5618 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 ครั้งไฟล์ PowerPoint บรรยายสอบ 17 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
40 ครั้ง ไฟล์ pp ประชุมกรรมการสอบ17 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
71 ครั้งไฟล์ PowerPoint บรรยายสอบ NT รร.ลักษวรรณ์ 17 กพ.5717 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 30 มค.5730 มกราคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบONET ปีการศึกษา 255629 มกราคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36