จำนวนผู้ใช้งาน 23 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195493 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
85 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 255628 เม.ย 57กลุ่มนโยบายและแผน
95 ครั้งแจ้ง 18 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน DMC สิ้นปี (ส่ง สพฐ. โดยตรง)27 เม.ย. 57กลุ่มนโยบายและแผน
73 ครั้งติดตามการยืนยันข้อมูลของโรงเรียน 28 โรงที่ยังไม่ได้ยืนยันในระบบ DMC สิ้นปี 255625 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
78 ครั้งด่วน แจ้ง 54 โรง เท่านั้น บันทึกข้อมูลนักเรียน DMC สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง 24 เม.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
105 ครั้งด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ส้ินปี ส่ง สพฐ.โดยตรง23 เม.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
74 ครั้งด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง23 เม.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 (ตารางที่ 17 – 24)23 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งประมาณราคาค่าวัสดุปี 57 ของกลุ่มออกแบบ สพฐ.10 เมษายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
26 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 9 เมย.579 เมษายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งผลการทดสอบONET25564 เมษายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 28 มีค.5728 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งเอกสารแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน28 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
78 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษา28 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งฉบับแก้ไข สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน (ใช้ฉบับนี้เท่านั้น)27 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งpptผลสอบONET(ประชุมผู้บริหารรร. 26มี.ค 57)26 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
77 ครั้งผลการทดสอบONET(ประชุมผู้บริหาร 26 มี.ค.57)26 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเขตฯ25 มีนาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งแบบเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 255621 มีนาคม 57กลุ่มนโยบายและแผน
53 ครั้งแบบกรอกการรายงานรับนักเรียน ปี25574 มีค. 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43 ครั้งppt.(win 2003) การสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖ (4 มีนาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งppt. การดำเนินการตรวจสอบการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.๓ ป.๖28 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแบบคัดกรองใหม่ล่าสุด26 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
109 ครั้งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน25 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
95 ครั้งแบบรายงานการจัดการเรียนร่วม25 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งไฟล์แผนพัฒนาห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งไฟล์รายงานประเมินห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งไฟล์มาตรฐานห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งไฟล์ประเมินมาตรฐานห้องสมุด23 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
111 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/56 (30%)19 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/5618 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 ครั้งไฟล์ PowerPoint บรรยายสอบ 17 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้ง ไฟล์ pp ประชุมกรรมการสอบ17 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
68 ครั้งไฟล์ PowerPoint บรรยายสอบ NT รร.ลักษวรรณ์ 17 กพ.5717 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 30 มค.5730 มกราคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบONET ปีการศึกษา 255629 มกราคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39 ครั้งประกาศผลการประกวดเรียงความ จังหวัดของฉันในปี 202027 มค 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (3ภาคเรียน)20 มกราคม57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งปฎิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (2ภาคเรียน)20มกราคม 57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107 ครั้งประกาศปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชครูฯ(ครูสายงานการสอน)20 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งกำหนดประชุมคณะกรรมการคุมสอบONET255617 มกราคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 ครั้งแจ้งระบบอินเทอร์เน็ต สพป.เชียงราย เขต 114 มกราคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการจัดงานวันครู ประจำปี 25579 มกราคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
32 ครั้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน9 มกราคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 ครั้งการกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 (ด่วนที่สุด)3 มกราคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
102 ครั้งแจ้งปฏิทินการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฉบับแก้ไข2 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งกำหนดปฏิทินการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ปี งบ 25572 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ครั้งแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา255724 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งชี้แจงแบบทดสอบ PRE ONET24 ธันวาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36