จำนวนผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195485 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
39 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รายชื่อนักศึกษาทุนโครง4 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
38 ครั้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25582 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งข้อมูล DMC57 เทอม 2 แจ้ง 5 โรง เท่านั้น1 ธ.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
21 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน และแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตามมาตรา 38 ค(2)28 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
109 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 28 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 57 27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งแก้ไขเฉลย Pre - NT และ O-net27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
88 ครั้งไฟล์บันทึกสอบ Pre NT ด้านเหตุผล(แก้ไข)27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
70 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม"การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งเฉลย pre o-net ป.6 และ ม. 327 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
112 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพป.เชียงราย เขต 127 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
39 ครั้งเฉลย pre NTด้านเหตุผล27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งเฉลย pre NTด้านคำนวณ27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
48 ครั้งเฉลย pre NTด้านภาษา27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
93 ครั้งเฉลย PISA วิทย์27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งเฉลย PISA คณิต27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งเฉลย PISA การอ่าน27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ(เพลงบังคับ)นส.ที่ศธ.04034/5924ลว.24พ.ย.5726 พฤศจิกายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41 ครั้งแจ้ง 20 โรงเท่านั้น สามารถเข้าปริ้นจำนวน นร.แยกชั้น เพศ DMC57 เทอม2 ได้แล้ว25 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งกลุ่มโรงเรียนที่ค้างส่งการคัดเลือกข้าราชการครูโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ24 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เพิ่มเติม)21 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ21 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ20 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาติวเข้มเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา20 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนปริญญาโท (ม.รามคำแหง)19 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
73 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศท DMC57 เทอม 219 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
40 ครั้งแจ้งการโอนเงินธุรการ+ภารโรง18 พ.ย.57กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนการเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนงานวิจัย18 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 ครั้งแจ้งการโอนเงิน17 พ.ย.57กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
112 ครั้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก14 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งไฟล์เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบONET 255714 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
102 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งเอกสารจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ DMC57 เทอม213 พ.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน13 พย.57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36 ครั้งแจ้ง 3 โรงเรียนเท่านั้น DMC 57 เทอม 212 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งเครื่องมือนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255712 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 ครั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมครูวิชาการ11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
97 ครั้งเกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขล่าสุด)11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี255711 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวระดับชาติ11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว10 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งแจ้ง 13 โรงเรียนเท่านั้น ยังไม่จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 577 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
48 ครั้งประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษฯ7 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ217 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเกณฑ์การประเมินครูผู้สอนโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 25585 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งหน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ป.1-ม.34พ.ย. 2557กลุ่มนิเทศฯ
79 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/57 (70%)31 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36