จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243748 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน26 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.255825 ธค. 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
86 ครั้งแบบรายงานการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนทวิภาษาของ ร.ร. จะคือ ผาขวางวิทยา20 ธันวาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้าราชการการ พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต17 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557 ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์17 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอแก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าประปา)16 ธันวาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกนัก15 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
15 ครั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 58 (ประธาน 16 กลุ่ม)11 ธันวาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
35 ครั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 58 (ประธาน 4 กลุ่ม)11 ธันวาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
49 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม58 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม48 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม38 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม28 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี2558เล่ม18 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา4 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
46 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รายชื่อนักศึกษาทุนโครง4 ธันวาคม 2557บริหารงานบุคคล
46 ครั้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25582 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งข้อมูล DMC57 เทอม 2 แจ้ง 5 โรง เท่านั้น1 ธ.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
26 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน และแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตามมาตรา 38 ค(2)28 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 28 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 57 27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
82 ครั้งแก้ไขเฉลย Pre - NT และ O-net27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
92 ครั้งไฟล์บันทึกสอบ Pre NT ด้านเหตุผล(แก้ไข)27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
87 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม"การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
113 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งเฉลย pre o-net ป.6 และ ม. 327 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
120 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพป.เชียงราย เขต 127 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
42 ครั้งเฉลย pre NTด้านเหตุผล27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
58 ครั้งเฉลย pre NTด้านคำนวณ27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
51 ครั้งเฉลย pre NTด้านภาษา27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
94 ครั้งเฉลย PISA วิทย์27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งเฉลย PISA คณิต27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
86 ครั้งเฉลย PISA การอ่าน27 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ(เพลงบังคับ)นส.ที่ศธ.04034/5924ลว.24พ.ย.5726 พฤศจิกายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48 ครั้งแจ้ง 20 โรงเท่านั้น สามารถเข้าปริ้นจำนวน นร.แยกชั้น เพศ DMC57 เทอม2 ได้แล้ว25 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งกลุ่มโรงเรียนที่ค้างส่งการคัดเลือกข้าราชการครูโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ24 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เพิ่มเติม)21 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ21 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ20 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาติวเข้มเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา20 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
77 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนปริญญาโท (ม.รามคำแหง)19 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศท DMC57 เทอม 219 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
46 ครั้งแจ้งการโอนเงินธุรการ+ภารโรง18 พ.ย.57กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนการเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนงานวิจัย18 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งแจ้งการโอนเงิน17 พ.ย.57กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
115 ครั้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก14 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งไฟล์เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบONET 255714 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
109 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งเอกสารจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ DMC57 เทอม213 พ.ย 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน13 พย.57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36