จำนวนผู้ใช้งาน 20 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195489 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
92 ครั้งข้อสอบกลาง ป.522 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
68 ครั้งข้อสอบกลาง ป422 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
127 ครั้งข้อสอบกลาง22 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
115 ครั้งPOWERPOINT การประชุมกรรมการคุมสอบด้วยข้อสอบกลาง22 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ
ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย120 กพ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย20 กพ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งpower point ประชุมกรรมการคุมสอบ NT5720 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งปฏิทินการเปิด ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 20 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
111 ครั้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ"18 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งสพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครครูผ้ช่วย (ว.16) เอกสารสำคัญ ที่ต้องแนบกับสำเนาสัญญา18 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ17 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย13 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล)13 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2213 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ครั้งรับใบแจ้งยอด กบข. ปี พ.ศ. 255710 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ9 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
93 ครั้งใบงานที่ 2 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน8 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งใบงานที่ 1 กำหนดตัวชี้วัดค่านิยมหลัก12 ประการ8 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
41 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา 6 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งนิทานรักเมืองไทย สำหรับประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล4 กพ2558กลุ่มนิเทศ
32 ครั้งรายงานโครงการห้องสมุด4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20 ครั้งตารางกรอกมาตรฐานห้องสมุด4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งรายงานประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
121 ครั้งแบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด4 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชการเรื่องการป้องปรามการทุจริตลดความเสี่ยงฯ30 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี30 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ"สรรพวิธีสร้างสีสันการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย"ม.ธรรมศาสตร์29 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมปี 2558 ม.ธรรมศาสตร์29 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
92 ครั้งคำสั่งONET 2557 ม.328 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46 ครั้งคำสั่งONETป.6 2557 28 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ28 มกราคม 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
124 ครั้งคู่มือโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการส่งเสริมการศึกษา สพป.ชร.128 มกราคม 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งจำนวนครูพานักเรียนเข้าสอบ (ค่าตอบแทน)ใหม่ (2003)27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูพานักเรียนเข้าสอบ(ใหม่)(๒๐๐๓)27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
38 ครั้งบัญชีจำนวนครูพานักเรียนเข้าสอบป.๖ของแต่ละโรงเรียน27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
40 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูพานักเรียนเข้าสอบ(ใหม่)27 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
50 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา26 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น26 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ26 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งอย่าง การรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย26มกราคม2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
81 ครั้งเอกสาร/ppt. วางแผนพัฒนาอ่าน คิด และเขียน (ให้ ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน)23 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
79 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน23 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งUNDO สำหรับข้าราชการ23 มกราคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายชื่อกรรมการคุมสอบONETป.6 ,ม.3 (แก้ไข) ประชุมวันที่ 26 มค 58(Exel2003)22 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งรายชื่อกรรมการคุมสอบONETป.6 ,ม.3 (แก้ไข) ประชุมวันที่ 26 มค 5822 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติ "การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ สำหรับเด็ก รุ่น 221 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งสพฐ.โอนเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด21 มกราคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
89 ครั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินพานักเรียนเข้าสอบ20 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าพานักเรียนเข้าสอบo-net ป.๖20 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมรับนโนบายการอ่าน2 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 23 ม.ค.255820 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36