จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243540 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
32 ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน21 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ21 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่16 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ13 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว13 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งเกณฑ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งแจ้งโรงเรียน 16 โรงเท่านั้น ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC60 ส่ง สพฐ.โดยตรง8 พฤศจิกายน 2560กลุ่มนโยบายและแผน
26 ครั้งการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โครงการคืนครูให้นักเรียน22 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน22 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 2 โครงการ19 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา25613 ตุลาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39 ครั้งแบบฟอร์ม สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 121 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.19 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 14 กันยายน 256014 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)13 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 7 - 8 กันยายน 25608 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25608 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 5 กันยายน 25606 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งแจ้งการยืมเงินและส่งเบิกเงินคูปองครู ปีงบ 25602 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 1 กันยายน 25601 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 29 สิงหาคม 256030 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 28 ส.ค.256029 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปี 256128 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแจ้งโอนเงิน 21 สิงหาคม 256022 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 22-23 สิงหาคม 256022 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 17 สิงหาคม 256017 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.256017 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งโอนเงินเข้าบัญชี 16-17 สิงหาคม 256017 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 10 สิงหาคม 256015 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ รุ่นที่1710 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 9-10 สิงหาคม 256010 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ9 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
72 ครั้งแจ้งการยืมเงินและส่งเบิกเงินคูปองครู ปีงบ 25609 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 8 สิงหาคม 25608 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 4 และ 7 ส.ค.25608 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งคูปองครู 607 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560(30%)3 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งอัตรค่าโดยสารภาคต่างๆ ยกเว้นภาคใต้/ตะวันตก3 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 3 สิงหาคม 25603 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งแบบฟอร์มใบสมัครการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 25602 ส ค 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31 ครั้งแจ้งโอนเงิน 1 สิงหาคม 25601 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 ครั้งแจ้งโอนเงิน 31 กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 27 กรกฎาคม 256028 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 26 กรกฎาคม 256026 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 24 - 26 ก.ค.256025 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารนักเรียนประจำพักนอน25 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36