E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 291 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0217 (3) มุทิตาจิต ผอ.ชูเกียรติ ก่อเกิด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [15 ก.ค. 2558] 280 9 [15 ก.ค. 2558]
0216 (2) มุทิตาจิต ผอ.ชูเกียรติ ก่อเกิด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [15 ก.ค. 2558] 200 9 [15 ก.ค. 2558]
0215 มุทิตาจิต ผอ.ชูเกียรติ ก่อเกิด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [15 ก.ค. 2558] 187 9 [15 ก.ค. 2558]
0214 (6) พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและกล่าวคำปฏิญาณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [7 ก.ค. 2558] 105 9 [7 ก.ค. 2558]
0213 (5) พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและกล่าวคำปฏิญาณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ก.ค. 2558] 84 9 [7 ก.ค. 2558]
0212 (4) พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและกล่าวคำปฏิญาณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [7 ก.ค. 2558] 114 10 [7 ก.ค. 2558]
0211 (3) พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและกล่าวคำปฏิญาณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ก.ค. 2558] 84 9 [7 ก.ค. 2558]
0210 (2) พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและกล่าวคำปฏิญาณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [5 ก.ค. 2558] 89 9 [5 ก.ค. 2558]
0209 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีและกล่าวคำปฏิญาณ 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [5 ก.ค. 2558] 82 12 [5 ก.ค. 2558]
0208 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเรื่องแนะแนวอาชีพ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 มิ.ย. 2558] 91 12 [30 มิ.ย. 2558]
0207 (4)ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [27 มิ.ย. 2558] 126 12 [27 มิ.ย. 2558]
0206 (3)ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [27 มิ.ย. 2558] 128 12 [27 มิ.ย. 2558]
0203 (2)ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [27 มิ.ย. 2558] 118 12 [27 มิ.ย. 2558]
0202 ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [27 มิ.ย. 2558] 123 12 [27 มิ.ย. 2558]
0201 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [6 พ.ค. 2558] 76 11 [6 พ.ค. 2558]
0200 (8) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 124 9 [21 เม.ย. 2558]
0199 (7) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 110 10 [21 เม.ย. 2558]
0198 (6) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 97 9 [21 เม.ย. 2558]
0197 (5) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 99 9 [21 เม.ย. 2558]
0196 (4) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 95 9 [21 เม.ย. 2558]
0195 (3) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 100 9 [21 เม.ย. 2558]
0194 (2) ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 101 9 [21 เม.ย. 2558]
0193 ปี๋ใหม่เมือง 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 เม.ย. 2558] 102 9 [21 เม.ย. 2558]
0192 (8) พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [14 มี.ค. 2558] 148 11 [14 มี.ค. 2558]
0191 (7)พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [14 มี.ค. 2558] 129 11 [14 มี.ค. 2558]
0190 (6) พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [14 มี.ค. 2558] 125 11 [14 มี.ค. 2558]
0189 (5) พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 มี.ค. 2558] 171 11 [14 มี.ค. 2558]
0188 (4) พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 มี.ค. 2558] 133 11 [13 มี.ค. 2558]
0187 (3) พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 มี.ค. 2558] 127 11 [13 มี.ค. 2558]
0186 (2) พิธีมอบเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2556 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [13 มี.ค. 2558] 121 11 [13 มี.ค. 2558]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=3 กำลังแสดงหน้าที่ 4/10 หน้าถัดไป=5
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>