E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 290 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0282 (3) รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 72 9 [16 พ.ค. 2559]
0281 (2) รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 54 9 [16 พ.ค. 2559]
0280 รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [16 พ.ค. 2559] 61 9 [16 พ.ค. 2559]
0279 ครูเชียงรายเกมส์ (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 มี.ค. 2559] 144 13 [21 มี.ค. 2559]
0278 ครูเชียงรายเกมส์ (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [21 มี.ค. 2559] 132 14 [21 มี.ค. 2559]
0277 ครูเชียงรายเกมส์ (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [21 มี.ค. 2559] 131 14 [21 มี.ค. 2559]
0276 (3) ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [20 มี.ค. 2559] 152 10 [20 มี.ค. 2559]
0275 (2) ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [20 มี.ค. 2559] 149 11 [20 มี.ค. 2559]
0274 ครูเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 8 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [20 มี.ค. 2559] 149 11 [20 มี.ค. 2559]
0273 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 122 11 [18 ก.พ. 2559]
0272 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 110 11 [18 ก.พ. 2559]
0270 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 116 11 [18 ก.พ. 2559]
0269 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 103 11 [18 ก.พ. 2559]
0268 60ปี อนุบาลเชียงราย ขจรขจายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [18 ก.พ. 2559] 103 11 [18 ก.พ. 2559]
0267 (4) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 124 11 [12 ก.พ. 2559]
0266 (3) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 118 8 [12 ก.พ. 2559]
0265 (2. )พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [12 ก.พ. 2559] 111 13 [12 ก.พ. 2559]
0264 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 123 12 [12 ก.พ. 2559]
0263 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [12 ก.พ. 2559] 125 12 [12 ก.พ. 2559]
0262 (7) Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [4 ม.ค. 2559] 139 11 [4 ม.ค. 2559]
0260 (6) Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [30 ธ.ค. 2558] 132 13 [4 ม.ค. 2559]
0259 (5) Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 126 12 [30 ธ.ค. 2558]
0258 Hat Party Happy newyear 2016 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 118 11 [30 ธ.ค. 2558]
0257 ็(4) Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 126 15 [30 ธ.ค. 2558]
0256 (็3) Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 [30 ธ.ค. 2558] 112 13 [30 ธ.ค. 2558]
0255 (็2) Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 123 12 [30 ธ.ค. 2558]
0254 ็Hat Party Happy newyear 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [30 ธ.ค. 2558] 134 11 [30 ธ.ค. 2558]
0253 บวงสรวงพญามังราย (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [29 ธ.ค. 2558] 114 9 [29 ธ.ค. 2558]
0252 บวงสรวงพญามังราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 [29 ธ.ค. 2558] 115 9 [29 ธ.ค. 2558]
0250 (4) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ปชส.สพป.เชียงราย เขต1 [7 ธ.ค. 2558] 115 13 [7 ธ.ค. 2558]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=1 กำลังแสดงหน้าที่ 2/10 หน้าถัดไป=3
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>