E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


(4) รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559


ครู บุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2559 สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ถวายเครื่องสังเวยศาลเจ้าที่ สรงน้ำพระรูปพญามังรายมหาราช รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และครูอาวุโส เนื่องในเทศกา่ลสงกรานต์ 2559
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:44 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1